شرکت بهساز بهره ور (دیزل ژنراتور کاشانی) واردکننده، کوپله کننده و فروشنده دیزل ژنراتورهای ولوو در ایران می باشد. این شرکت مفتخر است انواع دیزل ژنراتورهای ولوو پنتا را برای پروژه های معادن تدارک و تهیه نموده است. امید است برای خرید انواع دیزل ژنراتورهای با کیفیت و قیمت مناسب جهت معدن از مشاوره کارشناسان مجرب شرکت بهساز بهره ور (دیزل ژنراتور کاشانی) استفاده نمایید. تعدادی از معادن و پروژه های مرتبط که با دیزل ژنراتورهای ولوو پنتا شرکت بهساز بهره ور (دیزل ژنراتور کاشانی) تجهیز شده اند.