ترموستات ولوو پنتا بعنوان یک شیر یک طرفه و کنترل کننده جریان و دمای اب خروجی از موتور دیزل ولوو پنتا  عمل می کند که در محل خروجی آب موتور دیزل (سر سیلندر ) و در جایگاه خود نصب می شود. هنگام سرد بودن موتور و پائین بودن درجه حرارت مایع خنک کاری، سوپاپ ترموستات بسته شده و اجازه خروج آب از موتور و ورود به رادیاتور را نمی دهد. برای جلوگیری از ایجاد فشار روی پمپ آب و ایجاد کاویتاسیون هنگام بسته بودن ترموستات، یک مجرای برگشت یا بای پس از محفظه ترموستات به محل مکش پمپ آب وجود دارد که مایع خنک کاری از این مجرا به ورودی پمپ آب برگشت داده می شود. مایع خنک کاری تا هنگام بسته بودن ترموستات در داخل موتور گردش می کند. با ادامه کار موتورو گرم شدن مایع خنک کاری درون دیزل ولوو پنتا و رسیدن آب به درجه حرارت نرمال (حدودا 80 تا 90 درجه سانتی گراد)، ترموستات ولوو پنتا باز شده و اجازه خروج آب از موتور دیزل دیزل ولوو به رادیاتور دیزل ژنراتور ولووپنتا را برای خنک کاری آن می دهد. در این هنگام مجرای بای پس بسته می شود. این عملیات با سرد گرم شدن موتور دیزل ژنراتور ولوو پنتا به همین ترتیب ادامه پیدا می کند و باعث ثابت ماندن درجه حرارت موتور خواهد شد .

ترموستات-ولوو-پنتا

 برای خرید انواع ترموستات جهت دیزل ژنراتورهای ولوو پنتا لطفا درخواست خود را همراه با ارسال شماره فنی یا تصویر ترموستات و همچنین مدل دیزل (مثلا ذکر مدل TAD1641GE) واتساپ فرمایید.

مزیت استفاده از ترموستات چیست؟

مزیت اصلی ترموستات ولوو پنتا، گرم کردن سریع موتور در درجه حرارت های پائین و هوای سرد است. سرد بودن آب خنک کاری باعث انتقال قسمت زیادی از حرارت زمان احتراق به آب خنک کاری و افت راندمان حرارتی دیزل ژنراتور ولوو پنتا می گردد. در نتیجه افت راندمان حرارتی، قدرت موتور دیزل ولوو به طور محسوس کاهش یافته و موجب افزایش مصرف سوخت نیز می شود. همچنین کارکرد دیزل ژنراتور ولوو پنتا با درجه حرارت پائین، فرسایش سیلندر و پیستون و رینگ ها  را در پی خواهد داشت. در نتیجه پائین بودن درجه حرارت دیزل قسمتی از سوخت و مواد داخل سیلندر به علت احتراق ناقص به مایع تبدیل شده و روغن را از روی دیواره های سیلندر می شویند. همچنین احتراق ناقص باعث افزایش ترکیبات گوگردی و خوردگی دیواره های سیلندر می شود.جدول زیر نشانگر اثرات دماهای مختلف بر روی عملکرد و سایش یک موتور دیزلی در 60 ساعت آزمون آن است .

دمای آب موتور دیزل سائیدگی سیلندر (mm) توان خروجی (hp) مصرف سوخت (lit/h)
4 درجه سانتیگراد 0.200 26.4 14.3
38 درجه سانتیگراد 0.051 27.2 13.2
60 درجه سانتیگراد 0.025 28.5 12.1
70 درجه سانتیگراد 0.013 28.9 11
82 درجه سانتیگراد 0.008 29.5 10.6

طبق جدول بالا ملاحظه بفرمائید که کارکردن یک موتور دیزلی در دمای پائین باعث سائیدگی بالای سیلندر، کاهش قدرت و افزایش مصرف سوخت می شود اما در دماهای بالاتر ضمن افزایش قدرت خروجی دیزل، میزان سائیدگی و مصرف سوخت به حداقل می رسند. پس می توان نتیجه گرفت که بهترین دمای کاری موتور دیزل حدود 80 تا 90 درجه سانتی گراد است و تنظیم این دما با استفاده از یک ترموستات استاندارد درون موتور دیزل ولوو پنتا انجام می گردد.

انواع ترموستات دیزل ولووپنتا و قسمتهای آن چیست ؟

  • ترموستات نوع فانوسی: این نوع ترموستات از یک سوپاپ و نشیمنگاه آن تشکیل شده است. سوپاپ تحت فشار یک فنر قرار دارد و در شرایط عادی بسته می باشد. سوپاپ روی کپسول های برنجی قرار گرفته است و داخل این کپسول ها از مایعات فراری مانند استون یا الکل متیل پر شده است. در درجه حرارت های پائین، انقباض مایع داخل فانوس باعث بسته شدن سوپاپ روی نشیمنگاه خود می شود. در هنگام بسته بودن سوپاپ، راه خروج آب از موتور و ورود به رادیاتور بسته می شود. مایع با تبدیل شدن به بخار منبسط شده و این انبساط باعث بلند کردن سوپاپ دیسکس از نشیمنگاه خود می شود. سوپاپ با بلند شدن اجازه عبور آب و ورود انرا به راداتور می دهد. با سرد شدن آب رادیاتور به هر دلیلی، ماده داخل فانوس (ترموستات) مجددا به مایع تبدیل شده و سوپاپ دیسکس بروی نشیمنگاه خود قرار می گیرد.
  • ترموستات نوع سیلندری: طرز کار ترموستات نوع سیلندری نیز همانند ترموستات فانوسی است. داخل سیلندر ترموستات از مایع فرار پر شده است که هنگام تماس با حرارت منبسط شده و موجب بازکردن سوپاپ یک طرفه ترموستات می شود.
  • ترموستات پروانه ای: کاملا مشابه ترموستات سیلندری میباشد ولی شکل سوپاپ آن به شکل پروانه می باشد لذا به آن سوپاپ پروانه ای می گویند.

در موتورهای دیزل سبک و سنگین مختلف، بسته به میزان جریان مایع داخل موتور و خروجی از آن، از یک  یا دو ترموستات استفاده می کنند. ترموستات های دو قلو یا دوتایی معمولا در موتورهای دیزل بزرگ که دارای جریان خروجی بالایی هستند، استفاده می شوند که البته باید نوع و درجه حرارت باز شدن این ترموستات ها کاملا مشابه هم باشند. در همه انواع ترموستات ها، درجه حرارت باز شدن سوپاپ ترموستات روی بدنه آن حک شده است. در انتخاب ترموستات بایستی به نوع و ساختمان موتور و توصیه سازنده توجه کرد.